A készülékről

A készülék feladata

Feladata, hogy a fűtő és hűtő rendszerekben a hőmérséklet-változásból adódó térfogatváltozás által létrehozott nyomásváltozásokat kezelje és a rendszer nyomását stabil értéken tartsa. A fűtő és hűtő rendszerekben áramló hőátadó folyadékban elnyelt gázokat kivonja, így a rendszer minimális gáztartalmú folyadékkal üzemelhet. Ezáltal elejét veszi az olyan hibáknak, mint a zajos rendszer, a nem működő hőleadók vagy az iszaplerakódás.

Az AQUA CONTROL ezzel olyan szolgáltatást nyújt az épületgépész tervezők, kivitelezők és az épületek üzemeltetői részére, mely a vízlágyítás, -kezelés és vízszűrés (iszapleválasztás) kivételével a fűtési és hűtési vízrendszereket teljesen automatikusan üzemelővé teszi.

Kialakításakor fontos szempont volt, hogy a tervezők számára egyszerűen kiválasztható legyen, beépítése kis élőmunka ráfordítással járjon, üzemeltetése ne igényeljen különösebb felkészültséget, és az üzemeltető részére egyértelmű, szöveges üzeneteket adjon a rendszer állapotáról, igény esetén pedig jeladás lehetséges az épület-felügyeleti rendszer részére.

A készülék felépítéseA készülék három fő részből áll

Gépész modul

Nyomásmentes víztartály

Kiegészítő víztartály

Gépész modul

A gépész modul tartalmazza azokat a gépészeti berendezéseket, amelyek a készülék működéséhez, illetve működtetéséhez szükségesek.

A szabályzó a fogadott jelek, saját programja, valamint az üzembe helyezéskor beállított értékeknek megfelelően működteti a gépész modul elemeit. Emellett kijelzőjén kerülnek megjelenítésre a készülék működésével és a rendszer állapotával kapcsolatos magyar nyelvű, szöveges üzenetek.

A szabályozó előlapjáról aktiválható a gáztalanítási funkció. Ez a vízrendszeren történt beavatkozás esetén lehetőséget teremt a kezelő személyzetnek az azonnali manuális beavatkozásra.

A szabályozó potenciálmentes kontaktussal rendelkezik az épület-felügyeleti rendszer felé, melyen gyűjtött zavarjelzést tud kiadni. Lehetőség van az AQUA CONTROL berendezés kiegészítésére AC-COM kommunikációs modemmel. A modemmel kiegészített berendezés fogadni tudja például a kazán, a kazánégő, a keringtető szivattyúk, a gázérzékelő gyűjtött zavarjelét, valamint az AQUA CONTROL által kiadott szöveges zavarjeleket és SMS üzenet formájában értesítést tud küldeni az illetékes üzemeltetőnek, valamint karbantartónak a berendezés meghibásodásáról.

A vízrendszer zárttá tételét mágnesszelepek és visszacsapó szelep végzi.

A tágulást felvevő csővezetékre telepített nyomásérzékelő a rendszer nyomásértékeiben beállott változások folyamatos jelzését végzi a szabályzó részére.

Emellet a készülék megfelelő és biztonságos működését szennyfogók, elzárók, mennyiségszabályzók és biztonsági szelep biztosítják.

Az AQUA CONTROL szivattyús nyomástartással rendelkezik és a szivattyú segítségével történik a gáztalanítási program végrehajtása is. A beépítésre került szivattyú 230 V-os elektromos hálozatot igényel és áramfelvétele nem éri el a 6 A-t.

Nyomásmentes víztartály

A tartály veszi fel a nyomáselengedő mágnesszelepek, esetleg a felsőnyomás korlátozó által elengedett folyadékmennyiséget –a rendszer teljes tágulását-, valamint tárolja a szükséges pótvizet.

Térfogata 165, 439, 880, 1.200 literes méretben választható. A tartályok méretének meghatározásánál fontos szempont volt a szállíthatóság. A 600 valamint 850 mm-es átmérők lehetővé teszik a szabványos ajtókon át történő könnyű mozgatást, megkímélve ezzel a kivitelezőket a daruzás költségétől.

A tartályon került elhelyezésre a túlfolyó csatlakozó, a frissvíz csatlakozás, valamint az alsó és felső vízszint-érzékelő.

Kiegészítő víztartály

Amennyiben a nyomásmentes víztartály térfogata a teljes tágulási térfogat felvételére nem elegendő, úgy kiegészítő víztartály is csatlakoztatható a készülékhez. A két tartály csővezetékkel csatlakoztatható, és a közlekedő edények törvénye alapján a tágult folyadékszint így egyenlítődik ki.

A készülék működési elve

A nyomástartást a rendszernek megfelelő minimum és maximum nyomás közötti értéken tartásával biztosítjuk. A nyomásérzékelő jelzése alapján nyomáshiánynál a nyomásfokozó szivattyú a nyomásmentes víztartályból folyadékot szivattyúz a rendszerbe, túlnyomás esetén pedig a nyomáselengedő mágnesszelepek visszaengedik a nyomásmentes víztartályba a felesleges folyadékmennyiséget.

Gáztalanítás: A rendszerekben áramló folyadékok gázelnyelő képessége annál nagyobb, minél magasabb nyomáson és minél alacsonyabb hőmérsékleten tartjuk. (Henry-Dalton törvény) Ebből kiindulva, a nyomás elengedő mágnesszelepekkel akkora mennyiségű folyadékot engedünk el a nyomásmentes víztartályba, hogy a rendszer nyomása lecsökkenjen a minimális nyomásig, majd a nyomásmentes tartályban lecsökkent gáztartalmú folyadékot visszaszivattyúzzuk a rendszerbe egészen a maximum nyomásérték eléréséig. Ekkor a rendszerben lévő magas gáztartalmú és a beszivattyúzott alacsony gáztartalmú folyadék egyensúlyi törekvései folytán a gáztartalom kiegyenlítődik.